Search here:

Blog

Tentang identiti gender & individu dan komuniti transgender

Bahasa Melayu atau Malaysia ialah antara bahasa-bahasa yang gender neutral atautidak mempunyai unsur gender. Sebagai contoh, kata ganti nama dia digunakanuntuk merujuk kepada sesiapa sahaja tanpa mengira gender.

Walau bagaimanapun, hierarki yang wujud dalam masyarakat memberikan pangkatatau gelaran yang berunsurkan gender. Sebagai contoh, nenek, kakak, cik, puan,tuan, datuk. Harus diingati bahawa perkataan-perkataan ini membawa konotasigender yang neutral atau berbeza dalam budaya yang berlainan.

Jantina, identiti gender, orientasi seksual dan expresi gender bukan binary, tetapispektrum. Spectrum atau spektrum adalah suatu keadaan yang tidak terbatas hanyapada suatu set perkara sahaja tetapi boleh berubah secara tidak terbatas di dalamsebuah kontinum.

Binary atau binari bermaksud hanya terdiri daripada dua benda yang bertentangan. Sebagai contoh, hitam putih.

DOWNLOAD PDF

No Comments

Post a Comment

%d bloggers like this: