Search here:

Author: APTN Admin

4 เมษายน 2559 – มูลนิธิเอเชียแปซิฟิค ทรานส์เจนเดอร์ เนตเวิร์ค (APTN) ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย จัดงานเสวนา “หยุดการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศ Demanding Care: Transgender Health Discrimination in Thailand” ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต โดยภายในงานมีการเปิดตัววิดีโอ “Demanding Care: Stories of Transgender Healthcare Discrimination in Thailand” ซึ่งรวบรวมประสบการณ์ของคนข้ามเพศ ในการถูกเลือกปฏิบัติ และต่อด้วยการเสวนา “เมื่อคนข้ามเพศถูกละเมิด” โดยคณะวิทยากรที่มีความชำนาญประเด็น คนข้ามเพศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คุณคทาวุธ ครั้งพิบูลย์ ประธานมูลนิธิ APTN และผู้ก่อตั้งเครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานสุขภาพของคนข้ามเพศควบคู่กับงานด้านสิทธิมนุษยชน ทุกคน รวมถึงคนข้ามเพศ ควรเข้าถึงบริการสุขภาพและสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างเท่าเทียมกัน งานเสวนามีผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า คนจากชุมชนคนข้ามเพศ นักกิจกรรม คนทำงานด้านสุขภาพ รวมถึงตัวแทนจากองค์กรภาคี ทั้งไทยและต่างประเทศ วิดีโอ “Stories of Transgender Healthcare Discrimination in Thailand” รวบรวมเรื่องเล่าของคนข้ามเพศ 16 คนจากพื้นเพที่หลากหลาย ที่ต่างล้วนมีประสบการณ์ถูกกีดกัด ถูกเลือกปฏิบัติเพราะความเป็นคนข้ามเพศ และร่วมกันส่งเสียงเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติต่อคนข้ามเพศในทุกมิติ เวทีเสวนา “เมื่อคนข้ามเพศถูกละเมิด (Trans Discrimination and Legal Protection)” เป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นคนข้ามเพศจากหลายมิติ ได้แก่ *คุณเจษฎา แต้สมบัติ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย* เล่าถึงสถานการณ์การละเมิดสิทธิคนข้ามเพศในประเทศ ซึ่งยังคงเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแม้จะมีการทำงานสร้าง ความเข้าใจและงานรณรงค์ต่อต้านการกีดกัดและเลือกปฎิบัติด้วยเหตุแห่งเพศสภาพก็ตาม เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย ทำงานสื่อสารประเด็นคนข้ามเพศผ่านสื่อสาธารณะและโซเชี่ยลมีเดีย...

BANGKOK, Monday 4th April 2016 – Thai trans community healthcare workers, health and rights activists, academics, and representatives from partner organisations gather today in the event “Demanding Care: Transgender Health Discrimination in Thailand” where the video “Demanding Care: Stories of Transgender Healthcare Discrimination in Thailand” is launched and accompanied by a panel “Trans Discrimination and Legal Protection”. “I am excited to host this event. Trans health and discrimination issues are of utmost importance in improving Thai society. Thailand should focus on...

This is an open letter to the World Health Organization (WHO), an agency of the United Nations, from researchers and clinicians working in trans health and rights regarding proposed revisions to the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Version 11 (ICD-11) that relate to healthcare for trans adults and adolescents, as well as gender diverse (GD) children. We commend WHO for proposed revisions that would move diagnostic categories related to gender transition processes (currently ICD-10’s “F64 Gender identity...

30 August 2015 Joe Wong Nepal LGBTI community rallied all over Kathmandu. The pride event organized by Blue Diamond Society annually falls on the day of Gai Jatra - one of the oldest and notable of the many festivals celebrated. In Kathmandu, largest city in Nepal, thousands of people gathered on its streets to watch as over 500 members of the LGBT community paraded through, carrying rainbow banners and banners. "Our main demand is that the rights of the sexual minorities...

Robert Carr Civil Society Network Fund The grant we received from Robert Carr Civil Society Network Fund (RCNF) has been a key aspect of strengthening relations and connections with countries. Last year we were able to successfully work with our partners in Thailand and Malaysia to help them strengthen their work in advocacy. In terms of support, we provided our country partners with a small grant in order to fund their efforts. Specifically, in Malaysia we supported Justice for Sisters in their...

The Asia Pacific Transgender Network (APTN) is creating a series of 5 short electronic resources based on common questions trans people ask about transitioning Topics The 5 resources will look at these topics: I think I might be trans Telling others (family, friends, your current partner, school or workmates) Non-medical transition steps (binding, tucking, asking friends to use a different name or pronoun) Medical transition steps (hormones and surgeries) Keeping safe and strong (dealing with bullying and transphobia, feeling good about your identity and your body,...

This year began with such hope for transgender people in Nepal as the government announced citizens could identify as “other” on their passports. We were getting ready to celebrate the issuing of the first of these pioneering passports, when disaster struck the country. Among the thousands of people who were killed by the earthquake which hit the Kathmandu area a little over a month ago, were Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual and Questioning (LGBTIQ) friends too. Ciatala died when a house...

Bangkok, 17 May 2015 The International Day Against Homophobia and Transphobia is commemorated every May 17th; an important day for the transgender community to raise awareness to the broader society in order to stop transphobia. Emotional, physical and sexual violence experienced by transgender people is the result of transphobia, causing great damage to the community and their loved ones. The number of murder case of transgender people had shown that the largest groups of murdered transgender people are on the age...

Dear friends and colleagues, With heavy hearts, sadness and sense of fear, Blue Diamond Society, on behalf of Nepalese sexual and gender minority communities, sends this updates on aftermath of recent devastating earthquake that hit Nepal hard. You must have heard the news and some information already shared from our founder Sunil babu pant and other colleagues of BDS that LGBTI community are also equally affected if not more. The level of devastation in Nepal is huge and much is still...

This community should be treated as any other human being. Nepal's minister for information and communication has said the government is ready to amend discriminatory legal provisions against sexual minorities. Speaking on Wednesday (4 February) at the first day of a three-day South Asian transgender and hijra consultation in Kathmandu, Minendra Rijal said the government had started the process by issuing passports with a third gender. 'This community should be treated as any other human being,' he said, adding that his party,...